Skip navigation

Pandaigdigang Pananaliksik

Sa maraming bansa sa buong mundo, ang kababaihan ay pumapasok sa pulitikal na opisina sa mas mataas na rate kaysa sa Estados Unidos. Mula Enero 2021, na-ranggo ang U.S. ng ika-67 sa mundo para sa dami ng kababaihan sa mas mababang lehislatura, ang U.S. House of Representatives. Dalawampung taon ang nakalipas, may 61 kababaihan sa U.S. House, at ang bansa ay nakaranggong ika-49 sa pangangatawan ng kababaihan.

infogram_0_76f62549-d88b-4cff-8bb7-460f0a7681bc[TAGALOG] International Women's Representation | Voting Systems | Quotashttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?eQstext/javascript