Skip navigation

Tagalog

Tungkol sa Amin 

Aming Misyon 

Ang misyon ng RepresentWomen ay para palakasin ang ating demokrasya sa pagpapasulong sa mga repormang sumisira sa mga hadlang para masiguro na mas maraming kababaihan ang makakatakbo, mananalo, maninilbihan, at mamumuno. Kahit na matapos ang huling ilang "record"-breaking na siklo ng halalan para sa mga kandidatong kababaihan, patuloy na kulang ang representasyon ng kababaihan sa bawat antas ng nahalal na tanggapan. 

Ang pagkakaroon ng mas maraming kababaihan sa nahalal at naitalagang mga posisyon sa bawat antas ng pamahalaan ay magpapalakas sa ating demokrasiya sa pamamagitan ng paggawa nitong higit na kinatawan, binubuhay ang bi-partisanship at pakikipagtulungan, pinahuhusay ang deliberatibang proseso, hinihikayat ang bagong istilo ng pamumuno, at bumubuo ng higit na tiwala sa nahalal nating mga katawan.

Nagagawa ng RepresentWomen ang misyon nito sa 4 na paraang ito:

infogram_0_d3d1e957-efba-425d-a44e-98cacfc86531[TAGALOG] Our Mission Graphichttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?Ivxtext/javascript