Skip navigation

Nghiên cứu quốc tế

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, phụ nữ tham gia vào các văn phòng chính trị với tỷ lệ cao hơn ở Hoa Kỳ. Tính đến tháng 1 năm 2021, Hoa Kỳ xếp hạng thứ 67 trên thế giới về số lượng phụ nữ trong cơ quan lập pháp cấp dưới, Hạ viện Hoa Kỳ. Hai mươi năm trước, có 61 phụ nữ trong Hạ viện Hoa Kỳ và quốc gia này xếp thứ 49 về tỷ lệ đại diện của phụ nữ.

infogram_0_a0f017bd-6c65-4fd3-8fbe-0c8d16873290[VIETNAMESE] International Women's Representation | Voting Systems | Quotashttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?T2Ytext/javascript