Skip navigation

Tiếng Việt

Về chúng tôi  

Sứ mệnh của chúng tôi

ứ mệnh của RepresentWomen là củng cố nền dân chủ của chúng ta bằng cách thúc đẩy cải cách phá vỡ các rào cản để đảm bảo rằng ngày càng nhiều phụ nữ có thể tranh cử, chiến thắng, phụng sự và lãnh đạo. Ngay cả sau một số cuộc bầu cử đột phá "kỷ lục" gần đây đối với các ứng cử viên nữ, phụ nữ vẫn tiếp tục có tỷ lệ đại diện thấp ở mọi cấp trong cơ quan dân cử. 

Với việc bầu và bổ nhiệm thêm nhiều phụ nữ vào các vị trí ở mọi cấp chính quyền, nền dân chủ của chúng ta sẽ được củng cố khi có nhiều đại diện nữ hơn, khôi phục mối quan hệ đối tác hợp tác song phương, cải thiện tiên trình thảo luận, khuyến khích một phong cách lãnh đạo mới cũng như xây dựng lòng tin lớn hơn đối với các cơ quan dân cử của chúng ta.

RepresentWomen thực hiện sứ mệnh của mình theo 4 cách sau:

infogram_0_32531123-8625-415a-873c-71b4614e6bf0[VIETNAMESE] Our Mission Graphichttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?Uxetext/javascript


Showing 1 reaction