Skip navigation

Giải pháp của chúng tôi

Giải pháp rất rõ ràng: Các cải cách thể chế cần phải được thực thi để đạt được sự công bằng trong cuộc sống của chúng ta.  Đã đến lúc nhìn xa hơn các chiến lược ngắn hạn chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho cá nhân phụ nữ tham gia tranh cử và hướng tới các chiến lược dài hạn hỗ trợ lẫn nhau nhằm loại bỏ các rào cản thiếu công bằng của hệ thống đó.  Hoa Kỳ có một lịch sử phong phú về việc giảm thiểu các bất công thông qua cải cách thể chế. Quyền tự do, Đề mục IX, Đạo luật Quyền Bỏ phiếu và Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật đều là những ví dụ điển hình về những tiến bộ thành công về quyền công dân đã thay đổi các thể chế - chứ không phải những cá nhân bị các thể chế đó gạt ra ngoài lề.Tranh cử

Để đạt được một nền dân chủ toàn diện, nhiều phụ nữ cần tham gia tranh cử. Tuy nhiên, những yêu cầu về cải cách không nên đặt lên vai những người phụ nữ riêng lẻ.  

Để đảm bảo ngày càng có nhiều phụ nữ tranh cử, các đảng phái chính trị, ủy ban hoạt động chính trị và các nhà tài trợ cần phải có nhận thức rõ hơn trong việc tuyển dụng, đào tạo và tài trợ cho các ứng cử viên nữ.  Các mục tiêu tự nguyện này tương tự với các hạn ngạch được sử dụng ở hơn 100 quốc gia để thúc đẩy hoạt động bầu cử của các ứng cử viên nữ.

Các đảng  chính trị Câu

Các đảng chính trị Hoa Kỳ và các tổ chức tuyển dụng ứng viên phải cam kết mục tiêu tuyển dụng cho nữ giới và thay đổi các chiến lược tiếp cận truyền thống của họ để giải quyết những mối lo ngại của phụ nữ về việc tranh cử. Cụ thể, các đảng chính trị nên xem xét việc áp dụng hạn ngạch giới cho các cuộc bỏ phiếu kín để đảm bảo rằng phụ nữ và những cá nhân phi nhị nguyên giới (không thuộc giới tính nam và nữ) được tuyển dụng để tranh cử với tỷ lệ cao hơn — một bước tiến mà  Đảng Dân chủ đã thực thi trong các phái đoàn nhà nước tham dự đại hội quốc gia được tổ chức mỗi bốn năm.

Ủy ban hoạt động chính trị và các nhà tài trợ cá nhân

Các ủy ban hoạt động chính trị và các nhà tài trợ cá nhân nên đặt ra các mục tiêu tài trợ cho các ứng cử viên là phụ nữ, người chuyển giới và phi nhị nguyên giới. Các mục tiêu đó cần được cải thiện qua mỗi chu kỳ bầu cử cho đến khi các cơ quan được bầu của chúng ta phản ánh đúng được sự đa dạng giới trong dân số. Với áp lực từ công chúng, việc tài trợ bình đẳng cho các ứng cử viên nam, nữ và phi nhị nguyên giới có thể trở thành một đề xuất có giá trị to lớn đối với các ủy ban hoạt động chính trị. Môi trường trong các ủy ban hoạt động chính trị có tính cạnh tranh cao và họ luôn tìm kiếm những cách thức mới để nổi bật hơn so với các ủy ban khác nhằm thu hút các nhà tài trợ.

Mặc dù đã có nhiều năm phá vỡ kỷ lục đối với các ứng cử viên nữ tại Hoa Kỳ, các ủy ban hoạt động chính trị và các nhà tài trợ vẫn tiếp tục chi phần lớn quỹ của mình cho các ứng cử viên nam. 

infogram_0_16ad712d-334a-43bc-b593-630e9ece1fd1[VIETNAMESE] 2020 PAC Donations Dons des comités d’action politiquehttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?HZUtext/javascript

Chiến thắng

Những nỗ lực hiện tại để tuyển dụng, đào tạo và tài trợ cho các ứng cử viên nữ sẽ hiệu quả hơn nếu hệ thống bầu cử của chúng ta không gây bất lợi cho phụ nữ một cách có hệ thống.

Hệ thống bầu cử hiện thời của chúng ta

Hầu hết Hoa Kỳ sử dụng hình thức bầu cử đầu phiếu một người thắng và theo nguyên tắc “được ăn cả.” Điều này có nghĩa là mọi người trong cộng đồng sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên của họ. Ứng cử viên có nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng cuộc bầu cử và đại diện cho cả cộng đồng ngay cả khi họ không giành được đa số (50% + 1 phiếu) phiếu bầu.

Nghiên cứu của chúng tôi (2016, 2020) cho thấy kiểu bầu cử này gây bất lợi cho phụ nữ - đặc biệt là phụ nữ da màu. Sẽ mất nhiều thế hệ để phụ nữ đạt được sự bình đẳng trong chính trường nếu chúng ta giữ nguyên hệ thống cổ hủ này.

Dưới đây là cách mà các hệ thống bầu cử “được ăn cả” ảnh hưởng tiêu cực đến các ứng cử viên nữ:

infogram_0_625e3761-3fb5-459d-bff2-daae784b7933[VIETNAMESE] Winner-take-all Systemhttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?2Vdtext/javascript

Hệ thống bầu cử chúng ta cần

Lựa chọn thay thế là bỏ phiếu đại diện công bằng. Hệ thống này kết hợ

Bỏ phiếu có xếp hạng - cử tri xếp hạng ứng viên theo thứ tự ưu tiên.

Các quận có nhiều người thắng cuộc - các quận có nhiều hơn một người đại diện. 

Hình thức bầu cử đại diện công bằng là một hình thức đại diện theo tỷ lệ có lịch sử áp dụng lâu đời tại Hoa Kỳ, hiện tại nhiều khu vực pháp lý đã áp dụng hệ thống đại diện công bằng để thực hiện tại địa phương. 

infogram_0_942d7a6d-9d87-46ad-898e-52f20ca89b5b[VIETNAMESE] Fair Representation Votinghttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?i7Ntext/javascript

Đạo luật Đại diện Công bằng

Đạo luật Đại diện Công bằng kết hợp việc bỏ phiếu có xếp hạng với các quận có nhiều người điều hành để bầu ra tất cả các thành viên của Quốc hội và thông qua một ủy ban độc lập phụ trách việc tái phân chia các quận. Những cải cách nêu trên đã kết hợp và tạo ra tiềm năng thay đổi mức độ đại diện của phụ nữ ở cấp quốc gia và cũng có thể được áp dụng ở cấp tiểu bang và địa phương. 

Để phụ nữ có thể thực hiện nhiệm kì hiệu quả một khi đã được bầu vào cơ quan dân cử, sự bình đẳng giới là chưa đủ. Văn hóa nơi làm việc và các quy tắc phải phát triển vượt khỏi hệ tư tưởng “sân chơi của những gã đàn ông cũ kỹ" thứ mà đã và đang làm chủ rất nhiều lĩnh vực, khi các quan chức được bầu của chúng ta trở nên đa dạng hơn về giới tính, chủng tộc, hệ tư tưởng và tuổi tác. 

Dưới đây là gợi ý về cách tháo dỡ các rào cản cản trở phụ nữ phục vụ một cách an toàn và hiệu quả.

Thay đổi quy tắc lập pháp

infogram_0_0ffdc449-11f4-4e86-b174-93f1ba0ab483[VIETNAMESE] Women Serve - Legislative Proposalshttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?C1jtext/javascript

Các cuộc họp kín dành cho phụ nữ

Khoảng 20 bang có các cuộc họp kín của đảng phái hoặc lưỡng đảng nhằm thúc đẩy luật pháp nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ trong bang của họ. Họ cũng đóng vai trò là kênh kết nối quan trọng cho các nhà lập pháp nữ và là phương tiện cải cách để làm cho các cơ quan lập pháp thân thiện hơn và đại diện hơn cho phụ nữ. 

infogram_0_e92362cd-5eed-49c5-b0c4-0dfcfdc7d697[VIETNAMESE] States with Women Caucuses/ Commissionhttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?8gFtext/javascript

Ngay cả sau khi đắc cử, phụ nữ vẫn tiếp tục gặp nhiều rào cản hơn các đồng nghiệp nam khi phải phục vụ hiệu quả và tiếp tục tiến lên các vị trí lãnh đạo. Những nỗ lực chung phải được thực hiện bởi các viên chức được bầu cử và những người có quyền tuyển dụng để đảm bảo tiếng nói của phụ nữ được đưa vào các cấp cao nhất. 


Bổ nhiệm đảm bảo cân bằng giới / Ủy thác thay thế

Các quan chức được bầu có quyền lực sâu sắc trong việc gia tăng sự đa dạng về giới và chủng tộc trong các vị trí lãnh đạo thông qua hoạt động bổ nhiệm đảm bảo cân bằng giới và ủy thác thay thế. Cam kết bổ nhiệm đa dạng vào nội các điều hành, hội đồng ủy ban và các ghế trống là cách nhanh nhất để gia tăng tính đa dạng của các nhà lãnh đạo ra quyết định. 

Các ứng cử viên tổng thống và tổng thống nên cam kết lựa chọn nội các điều hành cân bằng giới và đa dạng về giới. Mười lăm quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ đã đề cử nội các cân bằng giới; trong một nỗ lực chung, nhiều quốc gia đã có tiếng nói của đại diện nữ ở cấp lãnh đạo.  

Khi các vị trí được bầu và bổ nhiệm còn trống, các quan chức nên cam kết và ủng hộ các ủy thác thay thế, cân nhắc tính đa dạng về giới khi bổ nhiệm để lấp đầy các vị trí còn trống. 

 

Quy tắc Rankin-Chisholm

RepresentWomen đang làm việc với một nhóm để thúc đẩy Quy tắc Rankin-Chisholm. Trong số các vị trí nhân viên quốc hội hàng đầu, phụ nữ và người da màu tiếp tục chiếm tỷ lệ thấp hơn. Quy tắc Rankin-Chisholm là một sáng kiến chính sách được thiết kế để khắc phục vấn đề mang tính hệ thống này và tăng cường sự đa dạng về chủng tộc và giới trong các cơ quan lập pháp, đặc biệt là trong các vai trò lãnh đạo. 

Quy tắc Rankin-Chisholm nêu rõ: “Người ra quyết định cho các vị trí nhân viên hàng đầu tại các văn phòng cá nhân, các ủy ban và cơ quan lãnh đạo diễn ra các cuộc họp kín nên thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một nhóm các ứng viên có các quan điểm và hoàn cảnh khác nhau trên cơ sở giới tính, chủng tộc và các yếu tố khác, bao gồm nhiều phụ nữ và người da màu."