Skip navigation

Tranh cử

Answer

Tranh cử

Để đạt được một nền dân chủ toàn diện, nhiều phụ nữ cần tham gia tranh cử. Tuy nhiên, những yêu cầu về cải cách không nên đặt lên vai những người phụ nữ riêng lẻ.  

Để đảm bảo ngày càng có nhiều phụ nữ tranh cử, các đảng phái chính trị, ủy ban hoạt động chính trị và các nhà tài trợ cần phải có nhận thức rõ hơn trong việc tuyển dụng, đào tạo và tài trợ cho các ứng cử viên nữ.  Các mục tiêu tự nguyện này tương tự với các hạn ngạch được sử dụng ở hơn 100 quốc gia để thúc đẩy hoạt động bầu cử của các ứng cử viên nữ.

Các đảng  chính trị Câu

Các đảng chính trị Hoa Kỳ và các tổ chức tuyển dụng ứng viên phải cam kết mục tiêu tuyển dụng cho nữ giới và thay đổi các chiến lược tiếp cận truyền thống của họ để giải quyết những mối lo ngại của phụ nữ về việc tranh cử. Cụ thể, các đảng chính trị nên xem xét việc áp dụng hạn ngạch giới cho các cuộc bỏ phiếu kín để đảm bảo rằng phụ nữ và những cá nhân phi nhị nguyên giới (không thuộc giới tính nam và nữ) được tuyển dụng để tranh cử với tỷ lệ cao hơn — một bước tiến mà  Đảng Dân chủ đã thực thi trong các phái đoàn nhà nước tham dự đại hội quốc gia được tổ chức mỗi bốn năm.

Ủy ban hoạt động chính trị và các nhà tài trợ cá nhân

Các ủy ban hoạt động chính trị và các nhà tài trợ cá nhân nên đặt ra các mục tiêu tài trợ cho các ứng cử viên là phụ nữ, người chuyển giới và phi nhị nguyên giới. Các mục tiêu đó cần được cải thiện qua mỗi chu kỳ bầu cử cho đến khi các cơ quan được bầu của chúng ta phản ánh đúng được sự đa dạng giới trong dân số. Với áp lực từ công chúng, việc tài trợ bình đẳng cho các ứng cử viên nam, nữ và phi nhị nguyên giới có thể trở thành một đề xuất có giá trị to lớn đối với các ủy ban hoạt động chính trị. Môi trường trong các ủy ban hoạt động chính trị có tính cạnh tranh cao và họ luôn tìm kiếm những cách thức mới để nổi bật hơn so với các ủy ban khác nhằm thu hút các nhà tài trợ.

Mặc dù đã có nhiều năm phá vỡ kỷ lục đối với các ứng cử viên nữ tại Hoa Kỳ, các ủy ban hoạt động chính trị và các nhà tài trợ vẫn tiếp tục chi phần lớn quỹ của mình cho các ứng cử viên nam. 

infogram_0_16ad712d-334a-43bc-b593-630e9ece1fd1[VIETNAMESE] 2020 PAC Donations Dons des comités d’action politiquehttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?HZUtext/javascript