Skip navigation

Thực hiện nhiệm kì

Answer

Để phụ nữ có thể thực hiện nhiệm kì hiệu quả một khi đã được bầu vào cơ quan dân cử, sự bình đẳng giới là chưa đủ. Văn hóa nơi làm việc và các quy tắc phải phát triển vượt khỏi hệ tư tưởng “sân chơi của những gã đàn ông cũ kỹ" thứ mà đã và đang làm chủ rất nhiều lĩnh vực, khi các quan chức được bầu của chúng ta trở nên đa dạng hơn về giới tính, chủng tộc, hệ tư tưởng và tuổi tác. 

Dưới đây là gợi ý về cách tháo dỡ các rào cản cản trở phụ nữ phục vụ một cách an toàn và hiệu quả.

Thay đổi quy tắc lập pháp

infogram_0_0ffdc449-11f4-4e86-b174-93f1ba0ab483[VIETNAMESE] Women Serve - Legislative Proposalshttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?C1jtext/javascript

Các cuộc họp kín dành cho phụ nữ

Khoảng 20 bang có các cuộc họp kín của đảng phái hoặc lưỡng đảng nhằm thúc đẩy luật pháp nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ trong bang của họ. Họ cũng đóng vai trò là kênh kết nối quan trọng cho các nhà lập pháp nữ và là phương tiện cải cách để làm cho các cơ quan lập pháp thân thiện hơn và đại diện hơn cho phụ nữ. 

infogram_0_e92362cd-5eed-49c5-b0c4-0dfcfdc7d697[VIETNAMESE] States with Women Caucuses/ Commissionhttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?8gFtext/javascript