Skip navigation

Sa U.S. House of Representatives …

Answer

Sa U.S. House of Representatives …

Bilang ng kababaihang naninilbihan: 118 mula sa 430 (+5 bakanteng upuan)

Bilang ng Demokratikong kababaihan: 87

Bilang ng Republican na kababaihan: 31 

Bilang ng kababaihang may kulay: 49

Bilang ng kababaihang hindi bumobotong delegado: 4 mula sa 6 

infogram_0_0bd707d9-f90d-4bb4-91f2-c9aa2beab0df[TAGALOG] - Women in the House of Representativeshttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?rEwtext/javascript


Showing 1 reaction