Skip navigation

Sa Senado ng U.S. …

Answer

Sa Senado ng U.S. …

Bilang ng kababaihang ninilbihan: 24 mula sa 100

Bilang ng Demokratikong kababaihan: 16

Bilang ng Republican na kababaihan: 8

Bilang ng kababaihang may kulay: 3

infogram_0_71e9e344-8df8-494c-a7a8-015aa2817ecc[TAGALOG] - Women in the Senatehttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?4XCtext/javascript


Showing 1 reaction