Skip navigation

Manilbihan

Answer

Manilbihan

Pang mabisang manilbihan ang kababaihan kapag nahalal sa posisyon, hindi sapat ang balanseng pangangatawan ng kasarian lang. Dapat mag-evolve ang kultura at kagawian sa lugar ng trabaho nang higit sa 'old boys clubs' na patuloy na nagdodomina sa maraming larangan habang ang mga nahalal nating opisyal na nagiging mas magkakaiba pagdating sa kasarian, lahi, ideyolohiya at edad. 

Nasa ibaba ang mga mungkahi kung paano mawawasak ang mga hadlang na pumipigil sa kababaihang manilbihan nang ligtas at mabisa.

Mga Pagbabago sa Lehislatibong Patakaran

infogram_0_3908bc53-dc55-4d58-bcdb-6dbb6e0000a4[TAGALOG] Women Serve - Legislative Proposalshttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?j5stext/javascript

Mga Caucus ng Kababaihan

Tinatayang 20 estado ang may alinman sa partisan o bipartisan na caucus na nagtataguyod sa lehislasyon na magpapabuti sa katayuan ng kababaihan sa estado nila. Naninilbihan din itong mahalagang channel ng networking para sa mga babaeng mambabatas at behikulo sa reporma na ginagawa ang mga katawan ng manbabatas na mas mabuti sa kababaihan at kinatawan. 

infogram_0_00d1902e-721a-4c95-9177-b6fa752a5023[TAGALOG] States with Women Caucuses/ Commissionhttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?J81text/javascript