Skip navigation

Bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng

RepresentWomen theo dõi sự hiện diện của phụ nữ và hoạt động lãnh đạo của họ tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới để nhận diện “những kinh nghiệm tốt nhất” nhằm tạo lập một chính quyền có sự hiện diện của phụ nữ nhiều hơn. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng thậm chí ngay cả khi có nhiều phụ nữ hơn tham gia tranh cử, các hệ thống và luật bầu cử vẫn đóng một vai trò chủ chốt trong việc quyết định kết quả bầu cử. Nhìn lại các báo cáo trong những năm20162020 của mình, chúng tôi thấy rằng kết quả bầu chọn cho phụ nữ và người da màu nhìn chung đã cải thiện trong khu vực pháp lý vừa tiến hành bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng (RCV) 

infogram_0_48a0d11a-59b2-4086-a76b-901e0a1ffc52[VIETNAMESE] RCV Mayors - Gender and Racehttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?Mtotext/javascript

Hiện nay, có 21 khu vực pháp lý trên khắp Hoa Kỳ sử dụng hình thức bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng, sáu bang áp dụng hình thức này với những người bầu cử tại nước ngoài cũng như trong quân đội, và thêm bảy địa phương cộng với khu vực Alaska cũng tham gia bầu cử theo hình thức RCV. 

infogram_0_1a33f191-2e74-49e8-80b2-7c7df1327686[VIETNAMESE] RCV in USAhttps://e.infogram.com/js/dist/embed.js?oZatext/javascript

RCV giúp đỡ phụ nữ như thế nào: Bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng giảm thiểu một số rào cản đối với sự đại diện chiếm ưu thế trong hệ thống bầu cử đầu phiếu đa số tương đối. Cụ thể:

  1. Bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng loại bỏ tình trạng chia nhỏ phiếu bầu và những hành vi sai lệch liên quan đến bầu cử. Trong một cuộc bầu cử lựa chọn có xếp hạng, nhiều phụ nữ có thể tranh cử mà không phải lo lắng về việc chia nhỏ phiếu bầu. Trong một cuộc bầu cử lựa chọn có xếp hạng, người gác cổng hoặc các nhà lãnh đạo đảng sẽ ít có cơ may để gây khó dễ cho phụ nữ và người da màu tham gia tranh cử, và các ứng cử viên cũng sẽ có ít lí do để từ chối tranh cử ngay từ đầu. 
  2. Bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng khuyến khích hoạt động vận động bầu cử tích cực. Các cuộc bầu cử RCV mang tính văn minh hơn vì các ứng cử viên có sự khích lệ để tìm thấy điểm chung với nhau khi họ tìm kiếm sự ủng hộ từ những người ủng hộ đối thủ cạnh tranh của họ. Bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng khuyến khích xây dựng liên minh và vận động cộng đồng cấp cơ sở, cả hai điều này đều có xu hướng tập trung vào những mặt tích cực và điểm tương đồng giữa các ứng cử viên. Bằng chứng giai thoại cho thấy phụ nữ có nhiều khả năng tranh cử trong một môi trường vận động tranh cử tích cực hơn và cảm thấy thoải mái hơn khi yêu cầu cử tri xếp hạng họ là lựa chọn thứ hai hoặc thứ ba. 
  3. Bầu cử lựa chọn có xếp hạng đề cao các cuộc vận động tập trung vào vấn đề.  Thay vì dành thời gian và tiền bạc cho các quảng cáo tấn công, ứng cử viên trong các cuộc bầu cử bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng có thể dồn sự quan tâm vào việc dẫn dắt các cuộc vận động tập trung vào vấn đề thực chất hơn. Các cuộc vận động như vậy mở ra thời gian cho các cuộc tranh luận có văn hóa liên quan đến các vấn đề cụ thể về chính sách cũng như khu vực bầu cử, giúp cử tri hiểu rõ hơn về người họ muốn bầu và cung cấp một nền tảng tốt hơn cho các ứng cử viên nữ. 
  4. Các cuộc bầu cử lựa chọn có xếp hạng có chi phí phải chăng hơn. Cuộc bầu cử RCV loại bỏ việc cử tri cần quay trở lại phòng bỏ phiếu để tiến hành một cuộc bầu cử thay thế. Bởi lẽ, hình thức bỏ phiếu này giúp thống nhất mùa bầu cử, các thành phố và ứng cử viên có thể tiết kiệm được chi phí. Hình thức bầu cử lựa chọn có xếp hạng cũng làm giảm chi phí tranh cử cho các ứng cử viên; điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với các ứng cử viên nữ, những người lần đầu ứng cử vào các vị trí cấp địa phương. 
  5. Các cuộc bầu cử lựa chọn có xếp hạng đảm bảo kết quả đại diện. Nhìn chung, bỏ phiếu lựa chọn có xếp hạng đảm bảo rằng ứng cử viên trong các cuộc bầu cử đầu phiếu đa số tương đối sẽ giành chiến thắng với kết quả đa số thực sự, thay vì đa số phiếu.  Các quan chức được bầu - đặc biệt là những người được coi là lãnh đạo "phi truyền thống" – điều hành tốt hơn khi họ được ủy thác quyền lãnh đạo.